Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

Definities

Wie is de doelgroep van ECHO?

ECHO is zich bewust van de veranderende maatschappelijke context en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan als het gaat om definitie van de doelgroep. Toen ECHO werd opgericht in 1994 was het simpel om de doelgroep te herkennen met de term “allochtoon”, waarbij de CBS-definitie gehanteerd werd gebaseerd op eerste generatie migranten. Twintig jaar later blijkt die term niet meer houdbaar. Niet alleen vanwege het feit dat studenten inmiddels tweede generatie migranten zijn, maar vooral vanwege een groeiend maatschappelijk besef dat “allochtoon” het Nederlands burgerschap van studenten met een niet-westerse achtergrond ter discussie stelde.

ECHO heeft hierin altijd gekozen voor een aanpak die studenten in hun kracht zet, zonder de uitdagingen die ze ervaren op basis van hun niet-westerse culturele identiteit en achtergrond te ontkennen. Die uitdagingen zijn gebaseerd op een systeem waarin “wit” of “westers” de norm is. De programma’s van ECHO richten zich op studenten die als afwijkend van die norm worden gezien, hetzij door de wijze waarop zij zichzelf identificeren, hetzij door de wijze waarop de samenleving hen percipieert, en daar op constructieve wijze mee omgaan.

Anno 2021 is ook deze doelgroep divers. Van studenten die in Nederland zijn geboren en getogen, maar trots zijn op hun niet-westerse wortels en vanuit dat bewustzijn de maatschappij versterken, tot studenten die recentelijk naar Nederland zijn gekomen en vanuit hun culturele bagage een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving. In de praktijk betekent dit studenten die zich identificeren als:

  • Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond*;
  • Studenten met een vluchtelingachtergrond;
  • Internationale studenten die zich identificeren als onderdeel van een gemarginaliseerde gemeenschap in hun eigen context

ECHO verwelkomt al deze studenten, wetende dat zij een gemeenschappelijke ervaring hebben als het gaat om het overwinnen van uitdagingen gebaseerd op uitsluiting. ECHO wil hiermee ruimte bieden aan de diversiteit aan ervaringen die het ECHO Ambassadeursnetwerk rijk is. Wilt u studenten attenderen op de kansen die ECHO biedt, maar twijfelt u of uw studenten behoren tot de doelgroep? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

*Voor de definitie van “niet-westers” baseert ECHO zich op het kader van het CBS: “Persoon met als migratieachtergrond één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.” Omdat het CBS haar definitie baseert op een sociaal-economische insteek en het werk van ECHO zich baseert op een sociaal-maatschappelijke insteek in de Nederlandse context, kiest ECHO ervoor Indonesië en Japan wel tot een “niet-westers” kader op te nemen.

Foto: ECHO Award 2020 by Ebru Aydin

full

Over

Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

 

Social media

Contact

Telefoonnummer: 070-2400877
E-mail: info@echo-net.nl

Adres: Zuid Hollandlaan 7
Postcode: 2596 AL Den Haag