Sass Sasot

Sass Sasot - (NL) Voorgedragen vanwege oa:  haar toewijding als sociaalgerechtelijk activiste om vol overtuiging bij te dragen aan het bevorderen van de erkenning van gelijkwaardigheid voor de LGBTQI-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning en Intersex) over de hele wereld. (EN) Nominated because of: her dedication as a social-law activist to contribute with conviction to promoting the recognition of equality for the LGBTQI community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex) all over the world.