Criteria

Inhoudelijke criteria:

 • De student is grensverleggend ingesteld: ondernemend, intrinsiek gemotiveerd, veerkrachtig en benut al zijn of haar talent;
 • De student heeft organisatie- en bestuurlijk talent;
 • De student heeft een bijzondere maatschappelijke bijdrage geleverd ten gunste van de multiculturele samenleving waarvan de maatschappelijke impact waarneembaar is;
 • De student is een bruggenbouwer.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Bèta Techniek Award voor een student in het hoger beroeps onderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

 • De voorgedragen student ambieert om met zijn of haar bèta/technische opleiding een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kenniseconomie.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Loyens & Loeff Law & Tax Award voor een student in het wetenschappelijk onderwijs:

 • De voorgedragen student heeft visie op het verlagen van drempels voor multicultureel talent binnen de zakelijke (juridische) dienstverlening.
 • De voorgedragen student heeft affiniteit met de zakelijke (juridische) dienstverlening.

Praktische criteria waaraan de kandidaat moet voldoen:

 • De student maakt deel uit van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingstudenten; internationale studenten die voldoen aan deze criteria komen alleen in aanmerking als ze van plan zijn voor langere tijd in Nederland te blijven wonen.
 • De student heeft bovenmatige studieprestaties (richtlijn: gemiddeld een 7,5 of hoger);
 • De student heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal;
 • De student is beschikbaar voor het geven van een presentatie voor de jury van de ECHO Award als hij/zij wordt genomineerd;
 • De student is beschikbaar om de uitreiking van de ECHO Award 2019 bij te wonen.

Overige voorwaarden:

 • Per Award mag een instelling maximaal 3 studenten voordragen;
 • Iedere voordracht dient de volgende documentatie te bevatten:
  • Een volledig ingevuld registratieformulier voor de ECHO Award 2019;
  • Een voordrachtsbrief met inhoudelijke onderbouwing door de instelling/faculteit/opleiding;
  • Een handtekening van een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
  • Een persoonlijke motivatie van de voordragen kandidaat;
  • Een onderbouwde caseopdracht door de voorgedragen kandidaat;
  • Een curriculum vitae van de kandidaat;
  • Een cijferlijst van de kandidaat met vermelding van het gemiddelde van de kandidaat.