Criteria

Algemeen

 • De student is ondernemend ingesteld: neemt initiatief, weet kansen te herkennen en benutten;
 • De student heeft organiserend vermogen: kan visie vertalen naar praktijk, weet mensen hierbij te betrekken en enthousiasmeren;
 • De student heeft bijgedragen aan maatschappelijke vernieuwing: heeft impact gecreëerd op diversiteit en inclusie, toont visie over de toekomst van de multiculturele samenleving;
 • De student is een critical friend: weet opbouwende kritiek te formuleren over kwesties gerelateerd aan uitsluiting, denkt mee over constructieve oplossingen.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Bèta Techniek Award voor een student in het hoger beroeps onderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

 • De student heeft een duidelijke visie voor innovatie binnen de bèta/techniek in een veranderende maatschappelijke context.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Loyens & Loeff Law & Tax Award voor een student in het wetenschappelijk onderwijs:

 • De student heeft een duidelijke visie voor diversiteit en inclusie binnen de zakelijke (juridische) dienstverlening in een veranderende maatschappelijke context.

Praktische criteria waaraan de kandidaat moet voldoen:

 • De student maakt deel uit van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingachtergrond.*
 • De student heeft bovenmatige studieprestaties (richtlijn: gemiddeld een 7,5 of hoger);
 • De student heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal;
 • De student is beschikbaar voor de ECHO Ambassadors Academy dat plaatsvindt;
 • De student is beschikbaar voor een gesprek met de jury van de ECHO Award;
 • De student is beschikbaar om de uitreiking van de ECHO Award 2020 bij te wonen.

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2020, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben:

 • Naam, functie, instelling en emailadres van de contactpersoon die de kandidaat voordraagt;
 • Naam, opleiding en emailadres van de voorgedragen student;
 • Etnische achtergrond en geboorteplaats van de voorgedragen student;
 • Motivatie instelling met onderbouwing per criterium;
 • Cijfergemiddelde van de kandidaat.

Daarnaast dient u de volgende documenten te uploaden:

 1. Een voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
 2. Een persoonlijke motivatiebrief door de voordragen kandidaat;
 3. Een onderbouwde caseopdracht door de voorgedragen kandidaat;
 4. Een curriculum vitae van de kandidaat;
 5. Een cijferlijst van de kandidaat.

*klik hier voor definitie