Het ECHO Mentorprogramma gaat weer van start, aanmelden is nu mogelijk!

Deelnemende organisaties ECHO mentorprogramma 2021-2022

Ben jij bijna – of onlangs- afgestudeerd en gemotiveerd om je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen en te vergroten? Wil je jezelf op professioneel vlak ontwikkelen en gelijktijdig oriënteren naar de organisatie die het beste past bij jouw ambities? Meld je dan aan voor de 12e editie van het ECHO mentorprogramma!

Het ECHO Mentorprogramma bied je de unieke kans om het komend jaar een-op-een gekoppeld te worden aan een professional binnen een van de deelnemende organisaties. Wellicht ben je nieuwsgierig meer te weten te komen over de bedrijfscultuur binnen een publieke of private organisatie of wil je leren hoe je je jouw ervaring kunt vertalen naar de gevraagde competenties van een interessante vacature? Misschien ligt je droombaan wel binnen handbereik maar wil je graag weten hoe jij je het beste kunt onderscheiden in het sollicitatie proces?

Vanuit bol.com, Alliander, VNG, PostNL, NS, Achmea, Kearney, Capgemini Invent, RGF Staffing, en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan maar liefst 100 professionals gereed die als persoonlijk mentor optreden en jou als mentee ondersteunen bij al je vragen en twijfels in je eerste stap richting de arbeidsmarkt. Gelijktijdig biedt de groeiende aandacht en inzet ten aanzien van diversiteit en inclusie vanuit de organisaties ook de kans om op gelijkwaardige wijze te sparren met je mentor over thema’s die voor jou van belang zijn. Binnen het programma word je dan ook in staat gesteld jouw ervaringen en visie op de arbeidsmarkt te delen en bij te dragen aan het vergroten een inclusieve werkomgeving.

Meedoen?

Het ECHO mentorprogramma is bestemd voor studenten met een ‘niet-westerse’ achtergrond* in de laatste fase van hun studie (hbo of universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven of binnen de publieke sector. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen.

Dit mentorprogramma is bedoeld voor studenten die:

  • In hun afstudeerfase zitten of net afgestudeerd zijn en zich oriënteren op de arbeidsmarkt;
  • Deel uitmaken van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een ‘niet-westerse’ achtergrond of vluchtelingstudenten;
  • Beschikbaar zijn in de periode november 2021-juni 2022.

*ECHO is zich bewust van de veranderende context ten aanzien van de term niet-westers, (klik hier voor de definitie die ECHO hanteert voor niet- westers). Twijfel je of je voldoet aan de selectiecriteria? Neem dan gerust op via imane@echo-net.nl

Doel

Het doel is tweeledig: de mentoren hopen jou op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt en het vinden van een baan of stage. Aan de andere kant verwachten wij ook dat zij veel van jóu kunnen leren. De betrokken bedrijven zetten zich op geheel eigen wijze in om diversiteit en inclusie te bevorderen vanuit het idee dat divers samengestelde teams innovatiever zijn. Daarom is het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen op het managen van diversiteit en kansen herkennen toegang tot de organisatie te vergroten. We hopen met dit initiatief wederzijds kennis en inspiratie op te doen, je mee te nemen op het thema van diversiteit en inclusie en te kunnen helpen tijdens je zoektocht naar jouw eerste baan.

Opzet 

Tijdens het Mentorprogramma word je gekoppeld aan een mentor, een (internationale) Professional van één van de deelnemende bedrijven. Met je mentor bespreek je onderwerpen die jou bezighouden, bijvoorbeeld je ambities en twijfels omtrent de overgang naar de arbeidsmarkt. Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. Dat vergt wel enige voorbereiding van jouw kant, want we gaan ervan uit dat je er het maximale uit wil halen. De mentoren zijn allen gemotiveerd en enthousiast om hun medewerking te verlenen aan jou. In het aanmeldformulier krijg je de mogelijkheid je voorkeur voor een – of meerdere- organisatie(s) op te geven. Ook wordt er zo goed mogelijk rekening gehouden met matching op basis van een vergelijkbare studieachtergrond of beroepsdiscipline.

Aanpassingen programma m.b.t. Covid-19

Het Mentorprogramma loopt van november 2021 t/m juni 2022. Dit jaar vindt het plenaire programma grotendeels online plaats in lijn met de geldende veiligheidsnormen vanuit de overheid en deelnemende organisaties. Uiteraard ben je vrij in overleg met je mentor de maandelijkse mentorgesprekken fysiek te laten plaatsvinden, mits jullie persoonlijke veiligheid gewaarborgd kan worden.

Plenaire programma

Gedurende het programma vinden er vier (online) bijeenkomsten plaats:

Kennismakingsbijeenkomst mentees November 2021 via ZoomOnline kennismaking van een uur gedurende verschillende timeslots in november via Zoom. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst ontmoet je alvast een aantal mede-mentees, vertellen we je alvast wat meer over de inhoud van het mentorprogramma en kun je mogelijke vragen aan ons voorleggen.
Kick- off bijeenkomst mentees en mentoren 16 december 2021 15:00 – 17:00 via Microsoft TeamsKick-off bijeenkomst van twee uur via Microsoft Teams Tijdens de Kick- off bijeenkomst komen we bijeen met alle deelnemende mentoren en mentees. We vertellen jullie meer over het mentorprogramma en nemen jullie mee in hoe diversiteit en inclusie vorm kan krijgen in een professionele context. Naderhand is er nog ruimte om nader kennis te maken met je mentor en worden de eerste afspraken ingepland.
Intervisiebijeenkomst mentees en mentoren februari 2022Intervisiebijeenkomst mentoren en mentees van 1,5 uur gedurende verschillende timeslots in februari via Microsoft Teams Tijdens de intervisiebijeenkomst ben je samen met je mentor en mede mentoren en mentees van de desbetreffende organisatie aanwezig om de voortgang van het mentorprogramma te bespreken. * Definitieve indeling is afhankelijk van de uiteindelijke koppeling met je mentor en de bijbehorende organisatie.
Slotbijeenkomst mentees en mentoren  juni 2022Slotbijeenkomst mentoren en mentees van 1,5 uur gedurende verschillende timeslots in juni via Microsoft Teams Het mentorprogramma wordt afgesloten met je mentor en mede deelnemers binnen de specifieke organisatie aan wie je gekoppeld bent. Tijdens de sessie bespreken we de opgedane inzichten en delen we onze mooiste leermomenten. * Definitieve indeling is afhankelijk van de uiteindelijke koppeling met je mentor en de bijbehorende organisatie.
Individuele bijeenkomsten mentor/menteeTussen de online plenaire bijeenkomsten door vragen we je minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met je mentor. Tijdens die gesprekken staan jouw leerdoelstellingen centraal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij jou als mentee, waarbij de mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

*Let op! Het is belangrijk aanwezig te zijn gedurende de plenaire bijeenkomsten. De individuele bijeenkomsten zijn in overleg met je mentor zijn vrij in te vullen.

Aanmelden?

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode november 2021-juni 2022 beschikbaar bent, meld je dan via het aanmeldingsformulier. Voor informatie kun je contact opnemen met Imane Chentouf, contactpersoon vanuit ECHO: imane@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen het academisch jaar van 2021-2022 afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.

For the English application form click here.