Voordrachtsprocedure, sluiting 24 juni 2022

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2022, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben:

  1. Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2022;
  2. Een voordrachtsbrief met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
  3. Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie voordrachtsformulier
  4. Een curriculum vitae van de kandidaat.

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl

Deadline: 24 juni 2022

Nadere toelichting documenten

Voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur

In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.

Persoonlijke motivatie door voorgedragen kandidaat

De voordragen kandidaat dient een persoonlijke motivatiebrief in te dienen. Voor de motivatiebrief wilt de jury de volgende vragen meegeven aan de kandidaat:

  • Hoe heeft jouw weg naar de hogeschool/universiteit eruit gezien? Welke uitdagingen/successen heb je hierin beleefd?
  • Wat is jouw drijfveer om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving?
  • Hoe wil jij invulling geven aan jouw rol als ECHO Ambassadeur?
  • Hoe zie jij jouw rol in de grotere beweging die gaande is omtrent diversiteit en inclusie?
  • Hoe zou het winnen van de ECHO-award jou nog beter in staat stellen om jouw visie om te zetten in impact?

Tip! Wees niet te bescheiden in je persoonlijke motivatie. Alle informatie draagt bij aan een vollediger beeld van jou voor de jury van de ECHO Award. Succes!

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram:

pravini@echo-net.nl.

Deadline voordrachten voor de ECHO Award HBO, ECHO Award WO, B├Ęta Techniek Award en de Law & Tax Award: 24 juni 2022