0 (1)

De aanmeldingen voor het L’Oréal Mentorprogramma 2020 zijn weer geopend!

Let op het mentorprogramma binnen L’Oréal van 2020 is inmiddels vol! Heb jij affiniteit met Sales, Supply Chain, Business, Marketing, Finance of Digital? Zoek je een professional uit het bedrijfsleven die je kan begeleiden in je zoektocht naar een baan? Grijp dan je kans en meld je aan voor het L’Oréal mentorprogramma!

In dit programma word je gekoppeld aan een professional van L’Oréal. Deze mentor fungeert als jouw sparringspartner uit het bedrijfsleven die je wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en je van feedback kan voorzien. Jouw mentor zal niet alleen ervaringen en inzichten delen met jou, maar wilt ook leren van jouw uitdagingen en ideeën als startend professional. Samen werken jullie gedurende het traject aan een persoonlijk plan van aanpak voor jullie professionele ontwikkeling.

Waarom dit mentorprogramma?

Dit mentorprogramma wordt uitgevoerd in het kader van Diversiteit & Inclusie en heeft een tweeledig doel: de mentoren hopen je op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van je te kunnen leren. L’Oréal maakt producten die aansluiten op ieders unieke behoefte en draagt daarmee bij aan het verbreden van het schoonheidsideaal. Zo wordt elke consument individueel bedient en de missie ‘’Beauty for all’’ waargemaakt. Daarvoor zijn divers samengestelde teams onontbeerlijk. Deze dragen bij aan het innovatief vermogen van de organisatie en medewerkers. We hopen dat zowel mentoren als mentees met dit initiatief wederzijdse kennis en inspiratie opdoen en je een succesvolle overgang maakt naar de arbeidsmarkt.

Dit willen we bewerkstelligen door zowel mentoren als mentees tijdens het programma te begeleiden in het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan wordt gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst. Mentoren wordt gevraagd te presenteren wat ze aan inzichten hebben opgedaan om L’Oréal nog diverser en inclusiever te maken. Mentees wordt gevraagd om te delen hoe ze de tips van hun mentoren zullen omzetten in concrete stappen op de arbeidsmarkt.

Voor wie is dit programma bestemd?

Je kunt meedoen aan dit programma als je:

  • In jouw afstudeerfase zit of net bent afgestudeerd in het WO of hbo
  • Deel uitmaakt van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingstudenten;
  • Beschikbaar bent in de periode maart 2020-juni 2020.

Deelname is gratis.

Wat kan ik verwachten van mijn mentor?

In de periode maart-juni 2020 spreek je minimaal 1x per maand met jouw mentor af. Je bespreekt onderwerpen die jou bezighouden. Van vragen over netwerkvaardigheden tot aan vragen die verbonden zijn aan ondernemerschap, jouw mentor ondersteunt jou graag in jouw professionele ontwikkeling . Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. We verwachten dat jij initiatief neemt in dit traject. Op deze manier kun je het maximale uit je persoonlijke ontwikkeling halen. Tegelijkertijd mag je van je mentor tijd en een open houding verwachten.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma ziet er als volgt uit:

Kennismakingsbijeenkomst: 18 februari 2020 van 15.00-17.00

Voorafgaand aan het mentorprogramma wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. We willen graag alle kandidaten persoonlijk ontmoeten om een beter beeld te krijgen van jouw motivatie en behoeften, zodat wij dit kunnen meenemen in de selectie. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over wat je kunt verwachten van het Mentorprogramma en wat er van je als potentiële mentee wordt verwacht. Ook wordt een workshop geboden die je kan ondersteunen bij eventuele deelname aan dit traject en krijg je uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen.

Kickoff bijeenkomst: 12 maart 2020 van 15.00-17.00

Op de kickoff bijeenkomst geven we het officiële startsein voor het mentorprogramma. Je maakt voor het eerst kennis met je mentor en neemt deel aan een interactieve introductiesessie. Daarnaast krijg je een workshop “Personal branding”, waarin je begeleid wordt bij het ontdekken van jouw onderscheidend vermogen en hoe jouw identiteit en ervaring hierin van toegevoegde waarde is.

Intervisiebijeenkomst: 18 mei 2020 van 15.00-17.00

Op de intervisiebijeenkomst krijg je de gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met elkaar. Vragen die besproken worden zijn: wat heb je tot zover gedaan, welke inzichten heb je tot nu toe opgedaan, wat wil je nog uit het mentorprogramma halen, waar loop je nog tegen aan? Daarnaast krijg je een workshop “Door het oog van een recruiter”, waarbij je inzicht krijgt in hoe recruiters te werk gaan en welke factoren zij belangrijk vinden in selectie.

Slotbijeenkomst: 11 juni 2020 van 15.00-17.00

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en plannen van aanpak van de mentees en mentoren. We blikken terug op leermomenten in het traject, reflecteren op de opbrengsten van het mentorprogramma en bespreken hoe je die inzichten kunt meenemen in je verdere professionele loopbaan.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dien je minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met je mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die je bezighouden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij jou, waarbij jouw mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Hoe kan ik meedoen?

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode maart 2020-juni 2020 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór 27 februari 2020 via dit aanmeldingsformulier. Voor informatie kun je contact opnemen met Imane Chentouf, contactpersoon vanuit ECHO: imane@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.

 

Afbeelding: kennismakingsbijeenkomst L’Oréal mentorprogramma 2018-2019