Finalisten ECHO Award 2019

Er zijn in 2019 de volgende Awards uitgereikt:

  • Eén ECHO Award HBO aan een student in het hoger beroepsonderwijs
  • Eén ECHO Award WO aan een student in het wetenschappelijk onderwijs.
  • Eén Bèta Techniek Award aan een student in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
  • Eén Loyens & Loeff Law & Tax Award aan een student in het wetenschappelijk onderwijs.

Terugblik uitreiking ECHO AWARD 2019:

Maak kennis met de 14 ECHO finalisten van 2019!

ECHO Award Bèta techniek

Musa Idris (Winnaar)

Ph.D. Student Biomedical Sciences at Maastricht University

(ENG text below)

Musa Idris is currently doing a Ph.D. project focusing on the role of the enteric nervous system (our second brain located in the gut) in colorectal cancer, the major cause of death globally. To this aim, starting from pluripotent stem cells (similar to the embryonic stem cells), Musa is developing a new 3D model in a dish. This model is composed of the major cellular types of the intestine including functional neuronal networks. At this moment Musa is being trained in Nantes University, France, in a pioneer lab where they are experienced in producing miniguts. Once he masters this technique, Musa plans to go continue developing his cancer model out of these miniguts providing a tool to study the neuronal factors that contribute to cancer development.

Musa:’‘The real award you get for your social work is the smile you draw and the hope you implant in the face and heart of people. The real award is to see your little help has yielded recipient’s success. If there should be another award, it should be the kind that makes you better able to do your social projects. And that’s ECHO!”

Ivneet Singh 

Student Architecture, Urbanism and Building Science at Delft University of Technology

(ENG text below)

Ivneet Singh has been working on a new way of producing glass for making complete transparent structures in the large-scale public spaces. By using modern techniques like computational tools and 3D printing of sand for casting moulds, he was able to reduce many months of production time for creating a thick glass column to just few days which wasn’t possible earlier. Not only does this reduce the energy usage /carbon footprint of the material /production technique but can also revolutionize the way we think about glass as a building material. The rarely explored and challenging technique brings the world one step closer to the vision/ idea of making complete transparent buildings and cities. His dedication and approach to such a complex and challenging project resulted in Ivneet being nominated for this award.

Ivneet: ”Belonging to the religion of Sikhism, 5th largest religion in the world, the religion evolved from Hindu community as the protectors and fighters for India, in the region of Punjab. We are very uniquely identified with our turban signifying social justice, community service. The people of our community are very friendly, helpful and are of jolly character. But majority of population living in Netherlands is unaware of my religion associating us to the orthodox society. This makes Dutch people feel uneasy and uncomfortable in front of us making us feel exclusive. With the platform offered by ECHO, I would like to popularise the beliefs of our community and clear out the prejudice associated to it. I am motivated to spread awareness about the interest of the minorities here in the Netherlands and make them feel comfortable by being a part of the collaborative environment”.

ECHO Award HBO

Artur Moeijes
Student Business IT and Management aan de Hogeschool van Amsterdam

Artur Moeijes werkt binnen Diversity Talks aan drie projecten in het creëren van een pathway approach.  Scholieren die behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding kunnen gratis deel nemen aan StudieHub, waar zij goed voorbereid kunnen worden voor examens. Daarnaast kunnen de scholieren persoonlijke en academische vragen stellen.  Naast de focus op scholieren zal ook de Student Engagement Platform dienen als een bijdrage waar studenten ondersteuning kunnen krijgen bij initiatieven die bijdragen aan gelijke kansen voor huidige en toekomstige studenten aan hoger onderwijsinstellingen. Verder zal Student Engagement Platform ook dienen als een community waar de studenten hun initiatieven kunnen presenteren en andere studenten de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten. ThinkImpact richt zich op casusconsultancies, waarin onderwijsinstellings en bedrijven advies krijgen over mogelijke verbeteringen omtrent diversiteit en inclusie.

Artur: “Met het winnen van de ECHO Award wil ik zorgen voor kennisoverdracht tussen Diversity Talks en de initiatieven die binnen het UCLA zijn opgericht door de studenten”. 

Bilal Saidi 

Student Rechten aan de Hogeschool inHolland

Bilal Saidi zet zich als student in als lid voor de medezeggenschapsraad van de hogeschool Inholland. Hierbij streeft hij naar het verbeteren van de posities van studenten en het personeel. Daarnaast is Bilal politiekambtsdrager in Rotterdam voor de wijkraad van Hillesluis, waarin hij de bewoners vertegenwoordigd van Hillesluis op decentraal niveau. Momenteel voert Bilal ook onderzoek uit naar de toegangelijkheid van het recht voor minderdraagkrachtigen in Hillesluis. Een terugkerend element in Bilal’s bezigheden is de positie van andere te willen verbeteren vanuit eigen inbreng.

Bilal: ”Het winnen van de ECHO Award zie ik als een mooie bekroning voor de activiteiten waar ik mij voor heb ingezet. De waarheid gebiedt mij te zeggen dat de nominatie al veel heeft betekend voor de manier waarop ik kijk naar de dingen die ik doe. Voor mij was het altijd standaard en ik had er geen omkijken naar, maar door de nominatie ben ik meer bewust geworden van de rol die ik vervul. Ik zou het een eer vinden om de ECHO Award te mogen winnen. De kennisdeling die plaats kan vinden tijdens de summer course lijkt mij ontzettend waardevol. Ik denk dat zo een ervaring het verschil kan maken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen mijn onderwijsinstelling”.

Gabriela Acosta Camacho (Winnaar)

Student Kunsteducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam

Gabriela Acosta Camacho heeft zich tijdens haar Master aan de Hogeschool gericht op thema’s als interculturele kunsteducatie, sociaal geëngageerde kunst en inclusiviteit. Haar onderzoek naar intercultureel onderwijs in het VO heeft ze mogen presenteren op de internationale conferentie Qualitative Accountability to Achieve Access, Success and Inclusion in Higher Education aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast heeft Gabriela samen met haar onderzoekspartner het kunsteducatie project Insight Out ontwikkelt, waarbij jongeren in een justitiële jeugdinstelling (JJI) samen met professionele kunstenaars en de organisatie Young in Prison een korte artistieke film maakten rondom de filosofische vraag: wat is vrijheid? Het project zette in op gedragsverandering door middel van diverse kunstdisciplines. Voor de bachelor opleiding tot theaterdocent heeft Gabriela bijgedragen aan een empirisch ontwerponderzoek voor een inclusief curriculum. Als laatste is ze als educator in de werkpraktijk actief binnen diverse doelgroepen.

Gabriela: ”De ECHO- Award is voor mij een erkenning van mijn werk en dat van vele collega’s, waarbij het belang van kunsteducatie Aezien en gewaardeerd wordt. Ik geloof dat het onderwijs een hele grote en noodzakelijke rol kan en hoort te spelen om diverse groepen samen te brengen, van elkaar te leren, om verder te ontwikkelen als individuen maar vooral ook als maatschappij”.

Karma Armani

Student International Sport Management and Business at de Hogeschool van Amsterdam

(Eng Text below)

Karma Armani volunteered with the Lebanon Mountain Trail Association helping deliver environmental education programmes for underprivileged kids aged 10 to 12 years old to help them reconnect with their cultural heritage. She was also a co-leader of a refugee project encouraging sports participation in refugee camps in Amsterdam. In addition she was an event manager in the International Student Network Sports Committee to help international students integrate in Dutch culture. Her passion for sports also shows in her talent as a sportswriter for women’s sports for different platforms including the Sports Tech World series and Born To Be Mild project.

Karma: ”It’s been amazing to meet and share ideas with people from all sorts of backgrounds and winning the ECHO award would be a chance to push for more knowledge on how to take action in various industries and society as a whole”.

ECHO Award WO

Sahar Afzal

Student Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam

Sahar Afzal is de afgelopen jaren VN- vertegenwoordiger geweest waarbij ze meer dan meer dan 10.000 jongeren wereldwijd gesproken heeft over de rol van jongeren in beleidsprocessen, kinder/jongerenrechten, radicalisering, duurzaamheid, democratie en emancipatie. In Nederland focuste ze zich vaak op twee doelgroepen: jongeren in het VMBO/onderwijs of speciaal onderwijs. Sahar heeft gelobbyd in meerdere gesprekken met toenmalig minister Ploumen voor het creëren van stage plekken voor MBO’ers binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, die over het ministerie breed tot 2018 enkel beschikbaar waren voor HBO en WO studenten.

Sahar: ”Zelf ben ik amper met mijn afkomst bezig, pas als anderen mij erop aanspreken, ben ik mij er bewust van. Mijn gemixte afkomst maakt dat ik hoor in een vergeten groep, ik pas niet een hokje: de kaas voor de een, en te donker voor de ander. Met deze ECHO award zou ik willen laten zien dat ookal heb je een gemixte culturele afkomst en je soms het gevoel hebt dat je nergens bij hoort, nog steeds succesvol en inspirerend kunt zijn. Daarnaast geloof ik dat we jongeren in onze samenleving een stuk serieuzer moeten nemen. En dan vooral jongeren die niet snel voor zichzelf opkomen of hoog opgeleid zijn. Juist praktische geschoolde jongeren verdienen het om meer gehoord te worden. En ik ben blij dat ik heb mogen fungeren als een spreekbuis voor diegene die het zelf niet kunnen verwoorden”.

Simone Aumaj (Winnaar)

Student aan de Research Master Gender Studies aan de Universiteit van Utrecht

Simone Aumaj is momenteel projectleider van Work in Progress wat deel uit maakt van de S4S campagne van het ministerie van onderwijs en ECHO. Work in Progress is een project dat altijd in ontwikkeling zal blijven. Simone heeft als doel om binnen 3 jaar een duurzaam platform op de Universiteit Utrecht op te zetten dat geleid wordt door studenten met het thema diversiteit en inclusie als basis. Work in Progress heeft een flexibele vorm, waarin verschillende werkvormen worden gebruikt om diversiteit en inclusie op de UU te agenderen, namelijk: workshops, lezingen, exposities. Door deze verschillende werkvormen hoopt Simone een community op de UU op te richten die door verschillende generaties van studenten vechten voor niet alleen de agendering, maar vooral implementatie van diversiteit en inclusie practices op de UU.

Simone: ”Ik hoop met het winnen van de ECHO award, een generatie jongeren die zich met mij kunnen identificeren te kunnen inspireren, bewegen en kracht in zichzelf te vinden op het gebied van diversiteit en inclusie”.

Zahraa Attar 

(ENG) Student Research Master Linguistics via the University of Utrecht

Zahraa Attar biggest ambition is to build bridges in different ways as this helps in connecting people together and allows better understanding of different people’s cultures. She stimulates other refugee women to take initiatives with the purpose of helping them in their integration in the new society. To facilitate that, Zahraa created two years ago, a Facebook group for Syrian women in the Netherlands where she tries to motivate them to work, to follow a study, a training, or to do volunteer work. Zahraa followed a training on women’s leadership at YWCA in the Netherlands. She also engages in a volunteer job as a translator/interpreter for Welzijn organization and for Syrian women who ask her for help when needed. Wherever there is a chance to share her experience as a refugee, her political opinion, or her research results publicly (conferences, newspaper, radio), she does so without hesitation.

Zahraa: ”I would like to show refugee women that they can reach a lot if they want it and if they work hard for that even if they have children or whatever they may consider as an obstacle. Important for me is that winning the award will be a new phase for me in building international network which would help me to broaden my scope and to learn best practises. Winning the prize will also allow my initiatives and ideas about diversity and inclusion to come into light”.

Ahmed Bayoumy

Student Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Epidemology and Public Health aan Wageningen Universiteit

Ahmed Bayoumy heeft tijdens zijn studie verschillende ervaringen opgedaan. Zo heeft hij onder andere een klinische stage volbracht in Egypte, een onderzoekstage in Hong Kong en heeft Ahmed de Nationale Farmacie Olympiade opgericht. Zijn wetenschappelijke stage naar de effectiviteit en veiligheid van thioguanine in inflammatoire darmziekten mocht hij uitvoeren in Londen. Daarnaast behoorde Ahmed afgelopen twee jaar tot de eerste lichting werkstudenten bij Defensie. Hierbij is hij gevormd als militair en heeft hij onderzoek verricht naar de behandeling van gehoorschade bij militairen. Inmiddels is Ahmed ook bevorderd tot officier bij de Koninklijke Marine.

Ahmed: ”Het is natuurlijk een enorme eer om genomineerd te zijn voor de ECHO award. Echter, de grootste wetenschappers der aarde Ali Mostafa Mosharafa en Michael Faraday hadden beide hun Pasha en Sir titel geweigerd. Mosharafa vond dat er geen hogere titel bestond dan een doctorstitel en Faraday vond dat het tegen het woord van de bijbel in ging om aardse rijkdommen en wereldse beloningen te vergaren. Hoewel ik de ingetogenheid van deze twee wetenschappers bewonder, denk ik dat een dergelijke award het mogelijk maakt om een positief signaal af te geven aan de samenleving”.

Hamdi Said

Student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Hamdi Said werkt sinds 2004 werk bij Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect (SONPPCAN). De stichting functioneert als vraagbaak voor zowel ouders als maatschappelijke organisaties en Nederlandse overheden. Door haar jarenlange inzet is Hamdi doorgegroeid naar een rol als projectmedewerker. Samen met anderen ontwikkelt zij projecten rondom kinderrechten en opvoeding. Één van de projecten die Hamdi heeft opgericht is het Caraweelo project waarbij met als doel het aanpakken van schadelijke traditionele praktijken zoals vrouwenbesnijdenis en seksisme.  Door middel van discussiëren, voorlichting en het organiseren van masterclasses probeert Hamdi het zelfbeschikkingsrecht van jongeren met een niet-westerse achtergrond te bevorderen en hun emancipatie-ontwikkelingsproces ondersteunen. Daarnaast werkt Hamdi sinds de start van haar studie als medische tolk. Hierbij assisteert zij patiënten tijdens afspraken.

Hamdi: ”Als geneeskundestudente heb ik mijzelf de afgelopen jaren ingezet voor goede en gepaste zorg voor alle patiënten op zowel mentaal en fysiek vlak, ongeacht hun achtergrond en taalachterstand. Met het winnen van de ECHO Award kan ik een groter publiek bereiken en beter pleiten voor een inclusieve samenleving”.

Loyens & Loeff Law and Tax Award

Raz Ahmad (Winnaar)

Student Rechtsgeleerdheid aan Leiden Universiteit

Raz Ahmad begon met de start van haar eerste jaar als juridisch adviseur bij de Haagse Wetswinkel waar ze veel algemene kennis heeft opgedaan over de samenleving. Vlak daarna heeft ze als onderzoeksassistent bijgedragen aan een onderzoek naar “legal design”. Dit is een methode om wetgeving voor de gehele samenleving begrijpelijker te maken door middel van graphics en beelden. Raz gelooft dat er methodes moeten komen die de wet en de regels die daaruit komen voor iedereen duidelijk moet maken. Ook is Raz student-lid geweest bij Amnesty International waar ze een passie ontwikkelde voor mensenrechten en heeft deelgenomen aan de NAHSS (Netherlands Asia Honours Summer School) in Azië. Hier heeft Raz zich verdiept in de bedrijfscultuur in Azië en hoe Nederlandse studenten een brug kunnen bouwen tussen de arbeidsmarkt in Azië en Nederland.

Raz: ”Met mijn nominatie voor de ECHO-Award heb ik een passie ontwikkeld voor de strijd tegen gender inequality. Het winnen van de ECHO-Award is voor mij een manier om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor vrouwen, maar vooral voor studenten die niet alleen deel uitmaken van een ondervertegenwoordigde groep, maar die hierdoor ook extra moeite hebben zichzelf te ontwikkelen omdat zij hun stem niet durven te laten horen. Ik zal mijn ECHO-nominatie gebruiken om de juridische arbeidsmarkt toegankelijker te maken en de ontwikkeling voort te zetten naar een inclusieve samenleving”.

Nabeela Hussain

Student Fiscaal Recht aan Leiden Universiteit

Nabeela Hussain is voorzitter geweest van Stichting SAVIE, een studentenstichting die vrijwilligersprojecten organiseert in het buitenland. Deze rol heeft Nabeela onder andere aangegrepen om de stichting inclusiever te maken. Zo heeft ze samen met Pax Kinderhulp een nieuw vrijwilligersproject opgezet dat zich richt op kinderen met verschillende achtergronden. Tot op heden is Nabeela lid van de Adviesraad van Stichting SAVIE, in welke hoedanigheid ze het bestuur adviseert in verschillende zaken. Daarnaast is Nabeela actief als penningmeester en educatief begeleider bij de Stichting Multicultural Leadership Institute, een stichting die verschillende projecten organiseert voor kinderen en jongeren uit kansarme groepen in de samenleving.

Nabeela: ”Het winnen van de award biedt mij hét podium om mijn visie uit te dragen en het rolmodel te zijn voor jongeren dat ik zelf niet heb gehad”.

Ahmed Mahmoud

Student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht

Ahmed Mahmoud heeft gedurende zijn studie ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en aan diverse zaken mogen werken. Niet zelden waren dit toevoegingszaken, oftewel pro-deo, omdat het eenmaal een gegeven is dat de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen niet altijd betaalbaar is. Ahmed is dan ook een groot voorstander van gesubsidieerde rechtsbijstand. Naast zijn studie heeft Ahmed veel vrijwilligerswerk mogen doen. Zo is hij jarenlang bestuurslid geweest van Stichting Model European Parliament Limburg (MEP), dat voor scholieren jaarlijks simulatiezittingen van het Europese Parlement organiseert. Hiernaast is Ahmed geruime tijd vrijwilliger geweest bij Amnesty International. Als vrijwilliger werkte hij samen met andere vrijwilligers in het land in diverse werkzaamheden waaronder handtekeningen verzamelen tot het vertalen van documenten.

Ahmed: ” De ECHO-award is wat mij betreft de meest gerenommeerde prijs op het gebied van diversiteit en inclusie. Voor mij is het winnen van deze award om verschillende reden van waardevolle betekenis. Allereerst onderschrijf ik het nagestreefde doel van deze award en acht ik dit een prijzenswaardige ambitie van de bedrijfswereld. De ECHO-award is daarnaast speciaal omdat het wordt uitgereikt door een onafhankelijke jury van verschillende werkvelden, hetgeen in mijn optiek ervoor zorgt dat het maatschappelijke karakter van deze award beter tot zijn recht komt.

Los van mijn eigen motivatie – en veel belangrijker natuurlijk – is deze award interessant omdat het de jeugd motiveert om maatschappelijke impact te verwezenlijken met hun werk. Het behoeft geen uitleg dat dit gegeven de ECHO-award een bijzondere award maakt”.

Afbeelding Ebru Aydin:  finalisten ECHO Award 2018