Students-4-Students

Voor een volledig overzicht van alle informatie met betrekking tot de campagne Students-4-Students verwijzen we u door naar de website van Students-4-Students.

Over Students-4-Students 
Op 6 juli 2017 heeft de voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de campagne Students-4-Students (S4S) gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren.

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen en studenten in Nederland zijn uitgenodigd voor het indienen van projectvoorstellen in kader van de S4S campagne. De campagne zal tot en met 2021 lopen en wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door ECHO.  Zowel hoger onderwijsinstellingen als studenten worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van deze campagne is om hogescholen, universiteiten en de studenten die aan deze instellingen studeren te ondersteunen om initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.

Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar s4s@echo-net.nl.