Workshops

De workshops worden geleid door ECHO Ambassadeurs. Deze hoogopgeleide multiculturele toptalenten zullen hun ervaringen delen en fungeren als sparringspartner.

Workshop 1 – Werving & Selectie:

Veel bedrijven en organisaties willen hun personeelsbestand diverser maken, maar lopen tegen de praktische uitdagingen aan van werving en selectie. De beoogde doelgroep blijkt lastig te bereiken voor vacatures en als ze bereikt worden, komen ze vaker niet dan wel door de selectie heen. Een veelgebruikt argument is dat de gewenste kwaliteit ontbreekt. Maar hoe wordt kwaliteit gedefinieerd en hoe verhoudt die definitie zich tot D&I? Tijdens deze sessie worden verschillende definities van kwaliteit verkend en wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor implementatie van D&I. Door:

Tasniem Anwar, Junior Docent, Universiteit van Amsterdam. Heeft gestudeerd aan de VU van Amsterdam, Law and politics of International Security (Master of Law) en de Universiteit van Amsterdam, Conflict Resolution and Governance (Master of Science). Tasniem is een van de oprichters van Amsterdam United, een studentenplatform aan de UvA dat zich inzet voor meer diversiteit bij de UvA.

  • Tugba Öztemir, Onderzoeksassistent, Universiteit van Amsterdam. Doet onderzoek naar de manier waarop het maatschappelijk debat over racisme en islamofobie in Nederlandse kranten, online artikelen en blogs wordt behandeld. Ze is voorzitter van Amsterdam United, een studentenplatform aan de UvA dat zich inzet voor meer diversiteit bij de UvA.

Workshop 2 – D&I op de werkvloer:

Een diverse werkomgeving betekent nog niet meteen een inclusieve werkomgeving. Hoe zorg je als organisatie ervoor dat iedere werknemer zich thuis voelt en daardoor optimaal kan presteren? Welke faciliteiten zijn er nodig? Hoe ga je om met eventuele spanningen op de werkvloer? Wat zijn ervaringen en ideeën vanuit de praktijk? Tijdens deze sessie zullen young professionals hun ervaringen delen en tips geven voor een inclusieve werkomgeving. Door:

  • Anass Koudiss, International Online Marketing Manager, Atlassian. Een creatieve tech marketing professional gespecialiseerd in het helpen groeien van bedrijven in nieuwe en veelal Internationale markten. Recentelijk vijf maanden gereisd en gewerkt als “Digital Nomad”, een nieuwe vorm van werken waarbij werknemer niet gebonden is aan een kantoor. Afgestudeerd aan Cass Business School, London (MSc Management), ESSEC, Parijs (BBA) en HES, Amsterdam (BBA).
  • Tu Ngo, Consultant in Digital Consulting bij Accenture. Afgestudeerd aan de TU Delft met een Master in Design for Interaction. Nu enkele jaren werkzaam als consultant om klanten in diverse industrieën te helpen met het creëren en verbeteren van hun online visie en customer experience voor o.a. eCommerce, online portals en apps. Gespecialiseerd in Design thinking en UX.

Workshop 3 – Communicatie & Marketing:

De Nederlandse samenleving verandert en daarmee de pool aan potentiële werknemers en het klantenbestand van veel bedrijven. Hoe verhoudt de communicatie van organisaties in beeld en tekst zich tot de realiteit van een multiculturele samenleving? In hoeverre voelen potentiële werknemers en klanten zich niet alleen aangesproken, maar ook gewaardeerd? Hoe kunnen organisaties hier bewust en effectief mee omgaan? Tijdens deze sessie staat profilering van het bedrijf onder een diverse doelgroep centraal. Door:

  • Aeyiondy Dorant Logistic Specialist, Coolblue. Afgestudeerd in 2016 als Master aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University), Management of Innovation en in bezit van een Master Degree Media & Business aan de Erasmus School of History Culture and Communication. Een ‘multilingual’ die veel ervaring heeft als social media/marketing manager and blogger/vlogger en tijdens haar studie zeer actief was als communicatie manager.
  • Samir Azrioual Onderzoeksassistent Ecorys. Heeft Global History and International Relations gestudeerd aan de Erasmus Universtiteit en heeft zich daarna verder gespecialiseerd in Internationale Betrekken aan het Clingendael Instituut. Daarnaast volgt hij een Master’s in Media Studies aan de Universiteit Leiden, waain hij zich met name bezig houdt met de leereffecten van educatieve en kritische video games. Ook heeft Samir onderzoek verricht naar de creatieve omgang van het bedrijfsleven met het zwarte pietendebat.

Workshop 4 – Strategie & Beleid: 

Interventies rondom diversiteit en inclusie zijn alleen effectief als ze onderdeel zijn van strategie en beleid op D&I. Vragen die hierbij naar voren komen zijn: Hoe wordt D&I ingevuld? Welke doelstellingen zijn geformuleerd? Hoe verhoudt D&I zich tot de algemene visie van een bedrijf? Welke middelen worden beschikbaar gesteld om D&I te waarborgen? Deze workshop behandelt de visie op Diversity & Inclusion, waarom bedrijven kiezen voor een dergelijke strategie en welke beleidsmaatregelen hieruit zouden kunnen voortvloeien. Door:

  • Abassin Nessar, Consultant Management & Beleid, BMC Advies. Een maatschappelijk betrokken project- en programmamanager met een diverse opleidingsachtergrond (o.a. Politicologie) die inmiddels veel ervaring heeft opgedaan in de private en publieke sector als adviseur en procesbegeleider in het sociale domein.
  • Bareez Majid, Beleidsadviseur ‘Student and educational affairs’, Universiteit Leiden. Cum laude afgestudeerd in 2015 met een Master Midden-Oosten studies (onderzoek). Ze heeft diverse prijzen ontvangen voor haar onderzoek in Iraaks Koerdistan ‘IN ORDER NOT TO FORGET”: A Critical Study of the Iraqi-Kurdish Museum of Amna Surak’. Bareez, op haar tiende naar Nederkand gevlucht vanuit Iraaks Koerdistan, wijdde haar onderzoek aan het proces van herinneren en herdenken in de post-conflictmaatschappij van het na-oorlogse en post-Saddam Hoessein tijdperk.