Parallelle sessies

Sessie 1: Inclusieve hoger onderwijsorganisaties
Inhoud Het realiseren van inclusieve hoger onderwijsorganisaties is een weg van lange adem. Het is een proces van verkenning, bewustwording en reflectie op kansen en het ongemak. Dit proces vergt kennis, tijd en leiderschap. Visie en doelstellingen van organisaties komen veelal overeen maar de context van instellingen verschilt. Voor deze sessies zijn twee hoger onderwijsorganisaties gevraagd om hun ervaringen van de afgelopen jaren te presenteren.
Ronde 1 Diversiteit en Inclusie aan de Universiteit Leiden. Diversity Office Leiden

 • Isabel Hoving, Diversity Officer
 • Nirupa Shantiprekash, beleidsmedewerker Diversity Office
Ronde 2 Diversiteit en Inclusie aan Hogeschool Rotterdam

 • Margo Pluijter, Senior Beleidsadviseur, Hogeschool Rotterdam
 • Karen Smits, Strategisch HRM adviseur, Hogeschool Rotterdam
Sessie 2: Students-4-Students
Inhoud Dit najaar starten projecten die in het kader van de Campagne Studentents-4-Students (S4S) zijn toegekend. Met de S4S campagne wordt bijgedragen aan het bevorderen van inclusief hoger onderwijs door studenten als para professional te betrekken als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren in het hoger onderwijs. Deze activiteiten zullen de kansengelijkheid, binding binnen de instelling en de persoonlijke ontwikkeling van alle studenten positief beïnvloeden. In het kader van de S4S Campagne worden projecten uitgevoerd door instellingen en door studenten.
Ronde 1 Students-4-Students instellingsprojecten:

 • Het project “Wat is jouw verhaal?” van de Nederlandse Filmacademie (AHK):
  • Anne van Melick, Studieleider Scenario
  • Nicolette Jongkind, Beleidsmedewerker Diversiteit & internationalisering
 • Het project “Fontys Pre Academic Programme” van Fontys Hogeschool:
  • Rob Doorleijers, Adviseur Aansluiting Toeleverend Onderwijs
Ronde 2 Students-4-Students studenten projecten:

 • Het project “Privilege Workshops” van de Universiteit Utrecht:
  • Simone Aumaj, student Universiteit Utrecht
  • Jasper Albinus, student Universiteit Utrecht
 • Het project “My Future” van de Erasmus Universiteit Rotterdam:
  • Mellody Angela, student Erasmus Universiteit Rotterdam
Sessie 3: Studiesuccess
Inhoud De kloof in studiesucces is hardnekkig en is een blijvende zorg. In deze sessies wordt kennis uit onderzoek en kennis uit de praktijk gepresenteerd.
Ronde 1 Dit jaar is het boek “Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie” verschenen waar verschillende deskundigen uit het hoger onderwijs een bijdrage aan hebben geleverd.

In deze sessie gaan auteurs van het boek kort in op hun bevindingen en daarna gaan de panelleden met de deelnemers van de sessie in gesprek:

 • Korte inleiding van Folke Glastra, Docent Universiteit Leiden
 • Machteld de Jong, Lector Diversiteit in organisaties, Hogeschool Inholland: “Studiesucces en etnische diversiteit”, Lector Diversiteit in organisaties, Hogeschool Inholland
 • Watte Zijlstra, Programma coordinator Onderzoeksplatform Connected Learning aan De Haagse Hogeschool: “Studiesucces en de noodzaak van nieuw denken en handelen”
 • Daniel van Middelkoop, Onderzoeker bij het Lectoraat HRM van de Hogeschool van Amsterdam: “Naar een alternatieve benadering van studiesucces”
Ronde 2 Bij de Universiteit Utrecht is onderzoek gedaan naar het aanmeldgedrag en studiesucces van verschillende doelgroepen binnen de UU. Hierover is onlangs het rapport “Instroom en doorstroom in het kader van een diverse studentenpopulatie. Aanmeldgedrag en studiesucces van verschillende groepen” verschenen. Ook is in dit verband de website Monitor Diversiteit Bachelor UU ontwikkeld met informatie over instroom en studiesucces en wordt in dit verband ook samengewerkt met onderzoekers van andere universiteiten in de Randstad.

 • Leoniek Wijngaards, Associate professor en Onderwijs directeur Methodology and Statistics aan de Faculteit Social and Behavioural Sciences. Tevens Teaching Fellow.
Sessie 4: (Stage) discriminatie
Inhoud Er is een toenemende kloof zichtbaar in de doorstroom naar de arbeidsmarkt van hbo afgestudeerden (ROA 2015). Wat weten we over (stage)discriminatie onder studenten in het hoger (beroeps)onderwijs? “Het feit dat de verschillen tussen jongeren met een migrantenachtergrond en autochtone jongeren zo groot zijn, zelfs bínnen de groep hogeropgeleiden (hbo’ers), vraagt om nader onderzoek naar de oorzaken voor deze verschillen. In het vervolgonderzoek dat het ROA in opdracht van het Ministerie van SZW uitvoert, naar het ‘onverklaarde deel’ worden naast diverse individuele factoren ook relevante hogeschoolkenmerken (c.q. kenmerken van opleidingsclusters binnen hogescholen) meegenomen, waardoor meer kwantitatief inzicht verkregen kan worden in de mogelijke bijdrage van bijvoorbeeld: praktijkstages, loopbaanoriëntatie-activiteiten, sollicitatietrainingen en dergelijke.” In het onderzoeksproces zijn deskundigen van verschillende hogescholen.
Ronde 1 Tijdens deze sessie presenteren onderzoekers van het ROA hun tussentijdse resultaten van bovengenoemd vervolg onderzoek naar onverklaarbare factoren als het gaat om het vinden van werk of een stageplaats:

 • Christoph Meng, Project manager ROA, The Research Centre for Education and the Labour Market
Ronde 2 Tijdens de tweede sessie gaan studenten met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Wat zijn ervaringen van studenten bij het vinden van een stageplek of werk. Herkennen studenten de constatering dat er een groeiende kloof is in kansen op het vinden van een stageplek of werk en dat er sprake is van uitsluiting? Hoe worden studenten voorbereid op het vinden van stages of werk? Een uitnodiging voor deze sessie wordt verspreid in verschillende netwerken en organisaties van studenten.
Sessie 5: Pathways to success
Ronde 1 Tijdens deze sessie worden de ervaringen van twee afzonderlijke programma’s gepresenteerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Enerzijds het Erasmus Pre Academic Programme (PAP) dat is ontwikkeld om eerste generatie studenten beter voor te bereiden op een vliegende start in het eerste jaar. PAP verzorgt een programma in de week voorafgaand aan de start van het collegejaar voor bijna 200 studenten van 8 opleidingen aan de EUR.

Anderzijds het programma MyFuture aan de Erasmus School of Law. Dit programma richt zich op persoonlijke- en academische groei en studiesucces. MyFuture ondersteunt studenten hun toekomst vorm te geven en in eigen hand te nemen door hen aan de hand van vier pijlers bruikbare tools te leren, zelfbewustzijn te creëren, doelen te laten stellen en te inspireren.

 • Rowan Huijgen, Programma Coördinator PAP, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Cheyenne Kooijman, Programma Coördinator MyFuture, Erasmus Universiteit Rotterdam
Ronde 2 Tijdens deze sessie kunt u nader kennis maken met de aansluitings- en doorstroom programma’s, zogenaamde transfer tracks van East LA College naar de University of California Los Angeles met als doel ‘pathways to success’ te creëren vanuit community colleges naar een publieke onderzoeks-universiteit zoals UCLA. Tijdens deze sessie zullen de gasten uit LA ingaan op de inhoud van programma’s en wordt ook de ervaring gedeeld van een docent van de HvA die bij beide instellingen in Los Angeles ervaringen heeft opgedaan.

 • Paulina Palomino, Dean of Student Services, ELAC
 • Santiago Bernal, Assistant Director CCCP, UCLA
 • Sameha Bouhalhoul, Docent Hogeschool van Amsterdam