Foto-reportage Mentorprogramma ECHO

Mentorprogramma 2017-2018

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid organiseert vanaf november 2017 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Aan het mentorprogramma doen onder andere de Gemeente Amsterdam, Shell, Hogan Lovells, KPN, KPMG en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee.

Het Mentorprogramma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen.

Heb jij in jouw studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit jouw familie die is gaan studeren aan een universiteit of hogeschool? Heb je behoefte aan een sparringspartner uit het bedrijfsleven die jou wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en jou van feedback kan voorzien? Ben je op zoek naar coaching die rekening houdt met jouw culturele identiteit en belevingswereld? Geef je dan nu op voor het Mentorprogramma 2017-2018!

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Young Professionals delen graag hun ervaring en netwerk met jou en coachen jou graag in je zoektocht naar een eerste baan.

Opzet 

Tijdens het Mentorprogramma word je gekoppeld aan een mentor, een (internationale) Professional van één van de deelnemende bedrijven. Met je mentor bespreek je onderwerpen die jou bezig houden, bijvoorbeeld je ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. Dat vergt wel enige voorbereiding van jouw kant, want we gaan ervan uit dat je er het maximale uit wil halen. De mentoren zijn zelf nog niet zo lang geleden afgestudeerd, zijn werkzaam bij de deelnemende bedrijven en kunnen een internationale achtergrond hebben. Zij zijn allen gemotiveerd en enthousiast om hun medewerking te verlenen aan jou.

Doel

Het doel is tweeledig: de mentoren hopen jou op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van jóu te kunnen leren. De betrokken bedrijven gaan ervan uit dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en vinden het daarom belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen op het gebied van management van diversiteit. We hopen met dit initiatief wederzijds kennis en inspiratie op te doen en jou, indien gewenst, te kunnen helpen tijdens je zoektocht naar je eerste baan in het bedrijfsleven.

Programma

Het Mentorprogramma wordt jaarlijks uitgevoerd en loopt van november 2017 t/m juni 2018. Gedurende het programma vinden drie plenaire bijeenkomsten plaats:

Startbijeenkomst: november 2017 – Locatie wordt nader bekend gemaakt

Tijdens de startbijeenkomst bespreken we het mentorprogramma, de ‘spelregels’, ontmoeten de mentor/menteekoppels elkaar en worden de eerste afspraken ingepland.

Intervisiebijeenkomst mentees: februari 2018 – Locatie wordt nader bekend gemaakt

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een workshop verzorgd die inspeelt op de behoefte van de mentees. De intervisiebijeenkomst voor mentees wordt ingericht naar behoefte van de mentees, bijvoorbeeld een workshops solliciteren of netwerken.

Intervisiebijeenkomst mentoren: februari 2018 – Locatie wordt nader bekend gemaakt

Ook zal er een intervisiebijeenkomst plaats vinden voor mentoren. Deze sessie is gericht op coachingsvaardigheden.

Slotbijeenkomst: juni 2018 – Locatie wordt nader bekend gemaakt

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dienen de mentees minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met hun mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die de mentee bezig houden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij de mentee, waarbij de mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

(Foto: Richard Mouw, slotbijeenkomst mentorprogramma bij de Gemeente Amsterdam)