ECHO studiereis UCLA (83 van 499)

UCLA Studiereis 2018

Sccesvolle overgangen, studiesucces en ‘inclusive excellence’

Hoe ziet inclusief onderwijs er in de praktijk uit in het bijzonder in relatie tot aansluiting, doorstroom en studiesucces vraagstukken? Wat zijn de randvoorwaarden voor studiesucces in een diverse context? Wat vergt dit van een instelling? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens een inspirerende studiereis naar de University of California Los Angeles (UCLA). Van 3 – 10 november 2018 wordt u onder begeleiding van ECHO meegenomen in een prikkelend programma dat theorie, onderzoek, ervaring en praktijk met elkaar verbindt. Centraal staat een succesvolle overgang vanuit het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs naar het hoger onderwijs. Wilt u leren van effectief bewezen programma’s aan UCLA gericht op kansengelijkheid in succesvolle overgangen (MBO-HBO, VO-HO, BA-MA, MA-PhD), vergroting studiesucces en ‘inclusive excellence’? Deze studiereis biedt u mogelijkheden te leren van de ontwikkelde kennis en praktijken en om nader kennis te maken met het werk van uw collega’s aan instellingen in LA.

Het succes van the Academic Advancement Program (AAP) en programma’s van the Center for Community College Partnerships (CCCP) aan UCLA zijn een belangrijke  bron van inspiratie voor professionals in het hoger onderwijs.

Doel van de studiereis is aanreiken van concrete voorbeelden van programma’s in zowel het voortgezet (beroeps) onderwijs als het hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pathways to success’. Programma’s die inclusief zijn en zich richten op het bevorderen van studiesucces door middel van regionale samenwerking. UCLA bereikt dit door het creëren van een cultuur van ‘inclusive excellence’ en doorstroomprogramma’s in samenwerking met een groot  netwerk van community colleges en high schools die het toeleverend onderwijs verzorgen maar bovenal in de doorstroom programma’s die studenten optimaal voorbereiden voor een succesvolle overgang naar en behoud tijdens het eerste jaar aan UCLA. Tijdens de studiereis zult u kennismaken met een groot aantal inspirerende sprekers, zowel professionals als studenten van UCLA, Community Colleges en High Schools. Gedurende het programma zal ECHO de deelnemers begeleiden en faciliteren in het vertalen van Amerikaanse ervaringen naar de Nederlandse context.

Aanmelden & meer info

U treft meer informatie aan op de website van ECHO. Wilt u deelnemen aan de studiereis naar UCLA? Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. Stuur het aanmeldingsformulier ingevuld naar: mary@echo-net.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Mary Tupan, telnr: +31 6 53811172 of mail naar mary@echo-net.nl.

Thema’s

 • Regionale samenwerking in de keten: samenwerking gericht op een succesvolle doorstroom vanuit het vo/mbo naar het ho. Meer studiesucces in het hoger onderwijs a.g.v. het stimuleren van een ‘transfer going culture’ aan community colleges en een ‘transfer receiving culture’ aan UCLA;
 • Studiesucces: support programma’s die leiden tot meer studiesucces: Access without Support is not Opportunity (Vincent Tinto);
 • Early Outreach: studenten van UCLA zijn betrokken bij outreach activiteiten van UCLA aan high schools en community colleges;
 • Inclusive Excellence & Inclusive Pedagogy: het realiseren van meer studiesucces vanuit een inclusieve benadering en strategie in beleid en praktijk;
 • Onderzoek: evidence based werken d.m.v. monitoring en onderzoek.

Programma

26 oktober 2018: Voorlichtingsbijeenkomst
Voorlichtingsbijeenkomst in Spaces, Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met ECHO en de andere deelnemers. U ontvangt praktische en inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de reis.
3 november 2018: Vertrek
Vertrek vanuit Amsterdam en aankomst in Los Angeles. Receptie en kennismaking met contactpersonen en studenten UCLA
4 november 2018: Vrije dag
Deze dag kunt u besteden aan het verkennen van Los Angeles.
5 november 2018: Algemene introductie
De eerste dag is een algemene introductie en kennismaking met het (hoger) onderwijssysteem in de VS en in Californië; demografische ontwikkelingen in Californië; en een introductie op de verschillende programma’s die de reden zijn voor het studiesucces aan UCLA.
6 november 2018: Bezoek Community College
De laatste dag staat in het teken van doorstroombevordering en academische voorbereiding. We bezoeken een community college waar UCLA een doorstroom-samenwerkingsverband mee heeft. Studenten, docenten en studiebegeleiders van UCLA en de community college werken zowel inhoudelijk in het onderwijsprogramma als procesmatig binnen het doorstroomproces met elkaar samen. De verschillende aspecten en het succes van deze samenwerking komen aan de orde op studentniveau, professioneel niveau en in- en extern organisatieniveau. Daarbij wordt duidelijk wat het effect hiervan is op het studiesucces.
7 november 2018: UCLA, voorbereiding op instroom en studiesucces
Deze dag staan outreach, instroombevordering, studiesucces en doorstroombevordering op UCLA centraal. Hoe organiseert UCLA de samenwerking met het voortraject, de toelating en begeleiding en ondersteuning zoals tutoring, mentoring en counseling? Wat zijn ervaringen van studenten? UCLA heeft met 20 community colleges (vergelijkbaar met ons mbo) in de stad samenwerkingsverbanden gericht op een succesvolle voorbereiding op instroom en studiesucces aan UCLA zgn. ‘transfertracks’.
8 november 2018: Bezoek High School en inclusief onderwijs
Op deze dag maakt u kennis met programma’s die de basis zijn voor de succesvolle doorstroom vanuit high schools naar UCLA. U brengt ook een bezoek aan een high school. Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan hoe inclusief onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven. Wat doet UCLA om docenten, studieloopbaan-begeleiders en studentdecanen voldoende te equiperen en te motiveren?
9 november 2018: Reflectiesessie en vertrek naar Amsterdam
Op de ochtend van vertrek wordt de gelegenheid geboden om te reflecteren op alle inzichten en indrukken die gedurende de reis zijn opgedaan. Hierna kunt u zich gereed maken voor vertrek naar Amsterdam.
10 november 2018: aankomst in Amsterdam
Nader te bepalen datum in februari 2019: Terugkombijeenkomst
Op deze bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd de plannen te presenteren die zijn gevormd naar aanleiding van de inzichten en ervaringen in UCLA.

Kosten

De prijs voor deelname is € 4.750,-. Bij aanmelding voor 12 oktober 2018 geldt een vroegboekkorting van € 250,-.

Inbegrepen:

 • Retourvlucht Amsterdam – Los Angeles
 • Verblijf in hotel gedurende zes dagen incl. ontbijt. Elke deelnemer heeft een eigen kamer.
 • Ontvangstreceptie met warm buffet op 3 november 2018
 • Inhoudelijk programma gedurende vijf dagen inclusief lunches en diners
 • Transport van (3 november) en naar (9 november) het vliegveld in Los Angeles en tijdens de dagen van het inhoudelijk programma
 • Reader vooraf met achtergrond-informatie en -artikelen
 • Voorlichtingsbijeenkomst op 26 oktober 2018
 • Terugkombijeenkomst op een nog nader te bepalen datum in februari 2019