IMG_7403

Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs

1 oktober 2018

Hogeschool Inholland – locatie Haarlem

Dagvoorzitter: Pravini Baboeram

Programma 

9.30            Inloop
10.00 Welkom en kennismaking
10.15 Diversiteit in het hart van onderwijs
Diversiteit raakt aan veel meer dan het personeelsbeleid. Wat betekent het thema voor ons onderwijs? Hoe leveren we goede professionals af die voorbereid zijn op wat de samenleving van hen vraagt? – Door Jet de Ranitz, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland
10.35 Inclusive pathways to success in LA higher education 
The Center for Community College Partnerships (CCCP) aan de University of California Los Angeles (UCLA) werkt samen met 21 community colleges in LA om vanuit die regionale samenwerking beter in te spelen op aansluiting- en studiesucces vraagstukken van eerste generatie en migrant studenten. Een van die colleges is East LA College (ELAC). CCCP heeft hiervoor onlangs een landelijke erkenning ontvangen “The American Talent Initiative (ATI) and the Campaign for College Opportunity have both recognized UCLA for its dedication to helping community college students transfer to and graduate from four-year universities.” – Door Paulina Palomino, Dean of Student Services, ELAC & Alfred Herrera, Assistant Vice Provost Academic Partnerships, UCLA
11.25 Muzikaal intermezzo
11.30 Good practice: Toptraject uit de regio Twente
Toptraject is een ketengerichte aanpak die zich richt op vmbo-leerlingen die een succesvolle vmbo-mbo-hbo route willen en kunnen volgen. In het Toptraject werken 8 vmbo scholen, ROC van Twente en Saxion Hogeschool samen aan het realiseren van deze route. – Door Mees Wijnen, Teammanager Instroom & Aansluiting, Saxion Hogeschool, één van de grondleggers van Toptraject
12.00 Netwerklunch
13.00 Parallelle sessies:

 • Sessie 1: Inclusieve hoger onderwijsorganisaties.
 • Sessie 2: Students-4-Students
 • Sessie 3: Studiesucces
 • Sessie 4: (Stage) discriminatie
 • Sessie 5: ‘Pathways to success’

Klik hier voor meer informatie over de parallelle sessies

13.00 Parallelle sessies ronde 1
14.00 Parallelle sessies ronde 2
15.00 Pauze
15.15 Studenten aan zet

In dit onderdeel reflecteren studenten op het thema diversiteit en inclusie vanuit hun eigen visie en ervaring in de samenwerking met instellingen. Hiervoor zijn studenten gevraagd die vanuit verschillende verantwoordelijkheden een actieve bijdrage leveren. Met panelleden:

 • Annejet Lont, Secretaris Bestuur LSVb, student Universiteit van Amsterdam
 • Yunus Emre Çiçek, voorzitter Landelijk studentenplatform STIP, student Hogeschool Utrecht
 • Maria Toko, Lid Hogeschoolraad De Haagse Hogeschool en student De Haagse Hogeschool
15.45 Muzikaal intermezzo
15.50 Wat is nodig om inclusief hoger onderwijs te realiseren?

De diversiteit in de samenleving en in het hoger onderwijs is meerdimensionaal en substantieel qua omvang. Dit is een gegeven. Bij inclusie gaat het om het streven naar impact en om het vernieuwen van de huidige ‘mainstream’. Wat zijn onze blinde vlekken bij het concretiseren van inclusief hoger onderwijs? Wat weten we inmiddels uit onderzoek en de praktijk en wat weten we niet en is meer kennis en ervaring nodig? Over deze vragen gaan we in gesprek met een aantal deskundigen. Met panelleden:

 • Maurice Crul, Professor Diversiteit en Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Marian de Groot, Directeur Handicap en Studie
 • Tina Rahimy, Lector Sociaal Werk in de superdiverse stad, Hogeschool Rotterdam
 • Anne de Graaf, Chief Diversity Officer, Universiteit van Amsterdam
16.45 Ondertekening van de Charter Diversiteit door Hogeschool Inholland en afsluiting van het seminar

Door Jet de Ranitz, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland en Alice Odé, Projectleider Diversiteit in bedrijf

17.00 Netwerkreceptie
18.00 Einde