Foto-reportage Mentorprogramma ECHO

Meld je nu aan voor het Mentorprogramma 2018-2019

Logo's Mentorprogramma 2018 2019

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid organiseert vanaf november 2018 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Aan het mentorprogramma doen mee Alliander, Google, Gemeente Amsterdam, KPMG, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NS, Schiphol Group, Shell en Vereniging Hogescholen.

Het Mentorprogramma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen.

Heb jij in jouw studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit jouw familie die is gaan studeren aan een universiteit of hogeschool? Heb je behoefte aan een sparringspartner uit het bedrijfsleven die jou wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en jou van feedback kan voorzien? Ben je op zoek naar coaching die rekening houdt met jouw culturele identiteit en belevingswereld? Geef je dan nu op voor het Mentorprogramma 2018-2019!

Om je aan te melden, mail dan naar Pravini@echo-net.nl.

Young Professionals delen graag hun ervaring en netwerk met jou en coachen jou graag in je zoektocht naar een eerste baan.

Dit mentorprogramma is bedoeld voor studenten die:

  • In hun afstudeerfase zitten of net afgestudeerd zijn en zich oriënteren op de arbeidsmarkt;
  • Deel uitmaken van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingstudenten;
  • Beschikbaar zijn in de periode november 2018-juni 2019.

Opzet 

Tijdens het Mentorprogramma word je gekoppeld aan een mentor, een (internationale) Professional van één van de deelnemende bedrijven. Met je mentor bespreek je onderwerpen die jou bezig houden, bijvoorbeeld je ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. Dat vergt wel enige voorbereiding van jouw kant, want we gaan ervan uit dat je er het maximale uit wil halen. De mentoren zijn allen gemotiveerd en enthousiast om hun medewerking te verlenen aan jou.

Doel

Het doel is tweeledig: de mentoren hopen jou op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van jóu te kunnen leren. De betrokken bedrijven gaan ervan uit dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en vinden het daarom belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen op het gebied van management van diversiteit. We hopen met dit initiatief wederzijds kennis en inspiratie op te doen en jou, indien gewenst, te kunnen helpen tijdens je zoektocht naar jouw eerste baan.

Programma

Het Mentorprogramma wordt jaarlijks uitgevoerd en loopt van november 2018 t/m juni 2019. Gedurende het programma vinden drie plenaire bijeenkomsten plaats:

Startbijeenkomst: 28 november 2018 van 15.00-1700 bij Alliander, Arnhem

Tijdens de startbijeenkomst bespreken we het mentorprogramma, de ‘spelregels’, ontmoeten de mentor/menteekoppels elkaar en worden de eerste afspraken ingepland.

Intervisiebijeenkomst mentees: 5 februari 2019 van 15.00-17.00 bij het Ministerie van OCW, Den Haag 

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een workshop verzorgd die inspeelt op de behoefte van de mentees. De intervisiebijeenkomst voor mentees wordt ingericht naar behoefte van de mentees, bijvoorbeeld een workshops solliciteren of netwerken.

Slotbijeenkomst: 20 juni 2019 van 15.00-17.00 bij de Gemeente Amsterdam, Amsterdam

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dienen de mentees minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met hun mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die de mentee bezig houden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij de mentee, waarbij de mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Meedoen

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode november 2018-juni 2019 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór 9 november 2018. Voor informatie kun je contact opnemen met Pravini Baboeram, contactpersoon vanuit ECHO: pravini@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.

(Foto: Richard Mouw, slotbijeenkomst mentorprogramma bij de Gemeente Amsterdam)