L-Oreal-Nederland-Logo-Vector-Image-300x200

Meld je nu aan voor het L’Oréal Mentorprogramma!

Heb jij affiniteit met Sales, Supply Chain, Business, Marketing, Finance of Digital? Zoek je iemand die vanuit ervaring in het bedrijfsleven je kan begeleiden in je zoektocht naar een baan? Grijp dan je kans en meld je aan voor het L’Oréal mentorprogramma!

Heb jij in je studieloopbaan veel obstakels moeten overwinnen, omdat je bijvoorbeeld de eerste bent uit je familie die is gaan studeren aan een hoger onderwijsinstelling? Heb je behoefte aan een sparringspartner uit het bedrijfsleven die je wegwijs kan maken op de arbeidsmarkt en je van feedback kan voorzien? Ben je op zoek naar coaching die rekening houdt met je culturele identiteit en belevingswereld? Geef je dan nu op voor het L’Oréal Mentorprogramma 2018! Dit mentorprogramma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (universiteit of hogeschool) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen. Deelname is gratis.

Opzet Mentorprogramma

Je wordt gekoppeld aan een mentor, een L’Oréal Professional. Met hem of haar bespreek je onderwerpen die jou bezighouden, bijvoorbeeld je ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. Het is jouw leermoment, dus jij bepaalt wat centraal staat. We verwachten dat jij initiatief neemt in dit traject. Op deze manier kun je het maximale uit je persoonlijke ontwikkeling halen. Tegelijkertijd mag je van je mentor tijd en een open houding verwachten.

Doel mentorprogramma

Het doel is tweeledig: de mentoren hopen je op een informele manier te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant denken zij ook veel van je te kunnen leren. L’Oréal maakt producten die aansluiten op ieders unieke behoefte en draagt daarmee bij aan het verbreden van het schoonheidsideaal. Zo wordt elke consument individueel bediend en de missie ‘’Beauty for all’’ waargemaakt. Daarvoor zijn divers samengestelde teams onontbeerlijk. Deze dragen bij aan het innovatief vermogen van de organisatie en haar medewerkers. We hopen dat zowel mentoren als mentees met dit initiatief wederzijdse kennis en inspiratie opdoen en je een succesvolle overgang maakt naar de arbeidsmarkt.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Kennismakingsbijeenkomst: 20 februari 2018 van 15.00-17.00

Voorafgaand aan het mentorprogramma wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor kandidaten die zich aanmelden voor het mentorprogramma. We willen graag alle kandidaten persoonlijk ontmoeten om een beter beeld te krijgen van jouw motivatie en behoeften, zodat wij dit kunnen meenemen in de selectie. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over wat je kunt verwachten van het Mentorprogramma en wat er van je als potentiële mentee wordt verwacht. Ook wordt een workshop geboden die je kan ondersteunen bij eventuele deelname aan dit traject en krijg je uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen.

Kickoff bijeenkomst: 15 maart 2018 van 15.00-17.00

Op de kickoff bijeenkomst geven we het officiële startsein voor het mentorprogramma. Je maakt voor het eerst kennis met je mentor en neemt deel aan een interactieve introductiesessie. Daarnaast krijg je een workshop “Personal branding”, waarin je begeleid wordt bij het ontdekken van jouw onderscheidend vermogen en hoe jouw identiteit en ervaring hierin van toegevoegde waarde is.

Intervisiebijeenkomst: 21 juni 2018 van 15.00-17.00

Op de intervisiebijeenkomst krijg je de gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met elkaar. Vragen die besproken worden zijn: wat heb je tot zover gedaan, welke inzichten heb je tot nu toe opgedaan, wat wil je nog uit het mentorprogramma halen, waar loop je nog tegen aan? Daarnaast krijg je een workshop “Door het oog van een recruiter”, waarbij je inzicht krijgt in hoe recruiters te werk gaan en welke factoren zij belangrijk vinden in selectie.

Slotbijeenkomst: 11 september 2018 van 15.00-17.00

Het mentorprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst en certificaatuitreiking. Op de slotbijeenkomst blikken we terug op leermomenten in het traject, reflecteren we op de opbrengsten van het mentorprogramma en bespreken we hoe je die inzichten kunt meenemen in je verdere professionele loopbaan. Ook nodigen we een inspirerende spreker uit die in een interactieve sessie ingaat op diversiteit in de beauty industrie.

Individuele bijeenkomsten mentor/mentee

Tussen de plenaire bijeenkomsten door dien je minimaal 1 individuele afspraak per maand in te plannen met je mentor. Tijdens die gesprekken worden onderwerpen besproken die je bezighouden, bijvoorbeeld ambities en twijfels omtrent de overgang naar het werkende leven. De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij jou, waarbij jw mentor vooral ondersteuning en begeleiding op maat biedt.

Meedoen

ECHO is gevraagd om de coördinatie van dit programma op zich te nemen. Als je wilt deelnemen aan dit mentorprogramma en in de periode maart 2018-september 2018 beschikbaar bent, meld je dan aan vóór 23 februari 2018 via dit aanmeldingsformulier. Voor informatie kun je contact opnemen met Pravini Baboeram, contactpersoon vanuit ECHO: pravini@echo-net.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reageer snel. Studenten die binnen een half jaar afstuderen of net afgestudeerd zijn maar nog geen baan hebben, krijgen voorrang.