IMG_6961

Leergang Inclusive Excellence 2018

Naarmate studenten zich thuis voelen binnen een instelling en de gekozen studie voldoende uitdaging biedt, zijn studenten in staat om te excelleren en het beste uit zichzelf te halen. Hoe kunnen HBO en WO docenten het curriculum zo ontwikkelen en uitvoeren dat alle studenten zich thuis voelen en uitgedaagd worden? Hoe kunnen docenten van verschillende opleidingen proactief ruimte maken binnen het primaire onderwijsproces voor alternatieve perspectieven, posities en belevingen? ECHO heeft deze urgente vraag ter harte genomen, en een aanbod ontwikkeld voor docenten, op basis van uitgebreid onderzoek, gedegen praktijkervaring en langdurige samenwerking met hoger onderwijs instellingen in Nederland, de VS en Europa. Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de ‘basis kwalificaties onderwijs’ (BKO), en begeleidt docenten in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie.

Noodzaak voor innovatie in denken en doen: Inclusive Excellence
Deze nieuwe vorm van onderwijs is noodzakelijk om drie redenen:

  1. Diversiteit is de realiteit: De werkelijkheid is divers, oftewel diversiteit van identificaties en posities is de   norm in de Nederlandse samenleving, dus ook in het onderwijs.
  2. Versterking kritisch denken: Het gebruiken van diverse perspectieven en het uitdagen van dominante vertogen binnen onderwijs dragen verder bij aan het ontwikkelen van kritisch denken onder studenten.
  3. Ontwikkeling competenties: Docenten die diversiteit als uitgangspunt voor onderwijs nemen, ontwikkelen dit ook als competentie bij studenten. Dit draagt bij aan een betere voorbereiding van studenten op de latere (inter)nationale beroepspraktijk.

Programma

  • Bijeenkomst 1 – 24 april 2018 van 13.00-17.00: Superdiversiteit: Een inleiding op Superdiversiteit, een nieuwe kijk op integratie.
  • Bijeenkomst 2 – 8 mei 2018 van 09.30-17.00: Inclusive pedagogy: Diversiteit & Inclusie in pedagogiek en didactiek .
  • Bijeenkomst 3 – 22 mei 2018 van 09.30-17.00: Student voice: Een panel van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen.
  • Bijeenkomst 4 – 12 juni 2018 van 13.00-17.00: Onderzoek: Een presentatie van onderzoeksresultaten van hogescholen en universiteiten in de Randstad en discussie over hoe deze conclusies vertaald kunnen worden naar een eigen verhaal en de ‘evidence base’ te versterken.
  • Bijeenkomst 5 – 26 juni 2018 van 13.00-17.00: Beleid: Een sparringssessie over beleidsvorming en de vertaalslag naar praktijk in het onderwijs.
  • Bijeenkomst 6 – 16 oktober 2018 van 11.00-15.00: Terugkomdag: Een terugkomdag met stand van zaken.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Spaces in Den Haag op de Zuid Hollandlaan 7 in Den Haag. Spaces is op loopafstand van Station Den Haag Centraal.

Aanmelden

Deelname aan de leergang kost € 1.975,-. Omdat de leergang een leeractiviteit betreft, zijn de kosten vrijgesteld van BTW. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram via tel: 06-23079310 of e-mail: pravini@echo-net.nl.

Ervaringen deelnemers eerdere leergangen
Cheryl Gerretsen, (Hogeschool Rotterdam): “In deze leergang heb ik veel scherper zicht gekregen op mechanismen die bijdragen aan institutionele ongelijkheid onder diverse groepen studenten, en hoe wij als onderwijsinstelling en als docenten bijdragen aan deze ongelijkheid. Tegelijkertijd heb ik dankzij dit scherpere zicht allerlei initiatieven in gang kunnen zetten om die ongelijkheid te bestrijden: inclusievere onderwijsmethoden, traingen van docenten op dit gebied en onderzoek naar de effectiviteit van deze maatregelen.”

Marieke Brand, (Universiteit van Amsterdam): “De leergang heeft me de kans geboden om me diepgaand en systematisch te verdiepen in de literatuur op het gebied van inclusief onderwijs. Daardoor heb ik daarna met meer focus nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen in mijn eigen universiteit. Ook was het leuk om met anderen na te denken over vraagstukken gerelateerd aan het thema ‘diversiteit’, een concept waar in de praktijk nogal wat haken en ogen aan zitten. Dat was erg leerzaam en leuk.”