S4S_JPEG_web

Kick-off bijeenkomst S4S

ECHO organiseert  op maandag 11 december 2017 een kick-off bijeenkomst voor potentiële aanvragers van de campagne Students-4-Students. Hier kunnen studenten en professionals vanuit de instellingen kennismaken met inspirerende voorbeelden van S4S programma’s uit binnen en buitenland. Tevens zullen er praktische handvatten aangereikt worden ten behoeve van de voorbereiding van de projectvoorstellen.

Datum: 11 december 2017
Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur
Locatie: Zaalverhuur 7
Adres: Boothstraat 7, 3512 BT, Utrecht

Het definitieve programma wordt nader bekend gemaakt op de website. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Uitnodiging voor hoger onderwijsinstellingen

We willen alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen in Nederland van harte uitnodigen een projectvoorstel in te dienen in kader van S4S. Hiermee willen we u de kans bieden om een nieuw programma te verwezenlijken dat zal bijdragen aan gelijke kansen voor ál uw huidige en toekomstige studenten aan uw onderwijsinstelling. We hopen op inspirerende, vernieuwende en creatieve initiatieven die bijdragen aan inclusiever onderwijs in Nederland.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Uitnodiging voor studenten

Denk jij dat er méér voor nodig is om studenten zich thuis te laten voelen op de instelling? Heb je een project in gedachten om dat te realiseren en zo medestudenten beter te ondersteunen? Oftewel, heb jij een idee dat de ‘sense of belonging’ voor élke student gaat versterken? ECHO nodigt alle studenten (en studentenorganisaties) van harte uit om, in het kader van de S4S campagne, een voorstel in te dienen voor een eigen initiatief dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van deze campagne is om studenten te ondersteunen en uit te dagen om eigen initiatieven voor en door studenten te ontwikkelen en uit te voeren.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.