OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UCLA Studiereis 2017

Succesvolle overgangen, studiesucces en ‘inclusive excellence’

Van 25 februari – 4 maart 2017 organiseert ECHO een inspirerende studiereis naar de University of California Los Angeles (UCLA). Het thema van deze studiereis is: Succesvolle overgangen vanuit het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs naar het hoger onderwijs. Leren van effectief bewezen programma’s aan UCLA gericht op gelijke kansen in succesvolle overgangen (MBO-HBO, VO-HO, BA-MA), vergroting studiesucces en ‘inclusive excellence’.

Doel van de studiereis is aanreiken van concrete voorbeelden van programma’s in zowel het voortgezet (beroeps) onderwijs als het hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pathways to success’. Programma’s die inclusief zijn en zich richten het bevorderen van studiesucces door middel van regionale samenwerking. UCLA bereikt dit door het creëren van een cultuur van excellentie en een doorstroomprogramma in samenwerking met een groot  netwerk van instellingen die het toeleverend onderwijs verzorgen. Tijdens de studiereis zult u kennismaken met een groot aantal inspirerende sprekers, zowel professionals als studenten van UCLA, East LA Community College, een High School etc.

Aanmelden & meer info

Wilt u deelnemen aan de studiereis naar UCLA? Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. Stuur het aanmeldingsformulier ingevuld naar: mary@echo-net.nl.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Mary Tupan, telnr: 06-53811172 of mail naar mary@echo-net.nl.

Thema’s

 • Regionale samenwerking in de keten: samenwerking gericht op een succesvolle doorstroom vanuit het vo/mbo naar het ho. Meer studiesucces in het hoger onderwijs a.g.v. het stimuleren van een ‘transfer going culture’ aan community colleges en een ‘transfer receiving culture’ aan UCLA;
 • Studiesucces: support programma’s die leiden tot meer studiesucces: Access without Support is not Opportunity, Vincent Tinto;
 • Early Outreach: studenten van UCLA zijn betrokken bij outreach activiteiten van UCLA aan high schools en community colleges;
 • Inclusive Excellence & Inclusive Pedagogy: het realiseren van meer studiesucces vanuit een inclusieve benadering en strategie in beleid en praktijk;
 • Onderzoek: evidence based werken d.m.v. monitoring en onderzoek.

Programma

10 februari 2017: Voorlichtingsbijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst in Spaces, Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met ECHO en de andere deelnemers. U ontvangt praktische en inhoudelijke informatie ter voorbereiding van de reis.

25 februari 2017: Vertrek

Vertrek vanuit Amsterdam en aankomst in Los Angeles.

26 februari 2017: Vrije dag

Deze dag kunt u besteden aan het verkennen van Los Angeles.

27 februari 2017: Algemene introductie

De eerste dag is een algemene introductie en kennismaking met het (hoger) onderwijssysteem in de VS en in Californië; demografische ontwikkelingen in Californië; en een introductie op de verschillende programma’s die de reden zijn voor het studiesucces aan UCLA.

28 februari 2017: UCLA, voorbereiding op instroom en studiesucces

De tweede dag staat in het teken van outreach, instroombevordering, studiesucces en doorstroombevordering op UCLA. Hoe organiseert UCLA de samenwerking met het voortraject, de toelating en begeleiding en ondersteuning zoals tutoring, mentoring en counseling? Wat zijn ervaringen van studenten? UCLA heeft met 20 community colleges (vergelijkbaar met ons mbo) in de stad samenwerkingsverbanden gericht op een succesvolle voorbereiding op instroom en studiesucces aan UCLA zgn. ‘transfertracks’.

1 maart 2017: Bezoek High School en inclusief onderwijs

De derde dag staat in het teken van introductie en kennismaking met programma’s die de basis zijn voor de succesvolle doorstroom vanuit high schools naar UCLA. Tijdens deze dag wordt ook een bezoek gebracht aan een high school. Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan hoe inclusief onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven. Wat doet UCLA om docenten, studieloopbaan-begeleiders en studentdecanen voldoende te equiperen en te motiveren?

2 maart 2017: Bezoek Community College

De vierde dag staat doorstroombevordering en academische voorbereiding centraal. We bezoeken een community college waar UCLA een doorstroom-samenwerkingsverband mee heeft. Studenten, docenten en studiebegeleiders van UCLA en de community college werken zowel inhoudelijk in het onderwijsprogramma als procesmatig binnen het doorstroomproces met elkaar samen. De verschillende aspecten en het succes van deze samenwerking komen aan de orde op studentniveau, professioneel niveau en in- en extern organisatieniveau. Daarbij wordt duidelijk wat het effect hiervan is op het studiesucces.

3 maart: Reflectie, intervisie en vertaalslag naar de Nederlandse context

De laatste ¾ dag staat in het teken van reflectie, intervisie en de vertaalslag naar de Nederlandse context. Tijdens deze dag wordt i.s.m. ECHO en UCLA medewerkers gewerkt aan onderdelen die voor deelnemers van plan zijn te implementeren in de Nederlandse context. In de avond vertrekken we vanuit Los Angeles terug naar Amsterdam. Daar zullen we op 4 maart aankomen.

Nader te bepalen datum in mei 2017: Terugkombijeenkomst

Op deze bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd de plannen te presenteren die zijn gevormd naar aanleiding van de inzichten en ervaringen in UCLA.

Kosten

De prijs voor deelname is € 4.750,-. Het bedrag dient uiterlijk 3 februari 2017 te zijn betaald. Bij aanmelding voor 6 januari 2017 geldt een vroegboekkorting van €250,-. Voor deze studiereis wordt geen btw in rekening gebracht.

Inbegrepen:

 • Retourvlucht Amsterdam – Los Angeles
 • Verblijf in hotel gedurende zes dagen incl. ontbijt
 • Ontvangstreceptie met warm buffet op 25 februari 2017
 • Inhoudelijk programma gedurende vijf dagen inclusief lunches en diners
 • Transport van (25 februari) en naar (3 maart) het vliegveld in Los Angeles en tijdens de dagen van het inhoudelijk programma
 • Reader vooraf met achtergrond-informatie en -artikelen
 • Voorlichtingsbijeenkomst op 10 februari 2017
 • Terugkombijeenkomst op een nog nader te bepalen datum in mei 2017